LAMELOVÉ SHRNOVACÍ DVEŘE

Nevíte jaké dveře si vybrat a zároveň chcete ušetřit prostor?
Nabízíme Vám elegantní řešení ve formě dveří a stěn firmy DAKO. Shrnovací dveře a stěny DAKO jsou praktickým a dekorativním prvkem, který přináší do Vašeho interiéru příjemný přírodní materiál. Umožňují okamžitou změnu prostoru.

Lze je vhodně využít tam, kde klasické dveře nevyhovují nebo zabírají místo. Nízká hmotnost dveří DAKO zajišťuje jejich snadné ovládání. Uzavírání je řešeno kleštinovým uzávěrem nebo magnetickým či mechanickým zámkem.
Dveře jsou vyráběny v provedení jednokřídlém i dvoukřídlém, prosklené i celodřevěném.

Co by měl zákazník vědět?

Rozhodující informací je rozměr otvoru, a to bez jakokýchkoli odpočtů, do kterého se dveře montují. Pokud je tento zaměřen přesně, dostanete dveře s minimální 0,5 cm mezerou od podlahy a optimální šířkou.

Při objednávce je třeba upřesnit, zda zákazník požaduje do otvoru dveře napnuté, protože standartně jsou z důvodu bezchybné funkčnosti vyráběny navlněné.

Lamely jsou vyráběny pouze   s k l á d a n é   u prosklených i plných dveří, a to především z důvodu tvarové stálosti dveří a dále se tím při zpracování eliminují vady materiálu.

U přírodního materiálu nelze odstranit všechny "vady" - suky, různé odstíny dřeva, zátržky aj. drobnosti, které se mohou na dveřích vyskytnout, a to i přesto, že je používán materiál výběrový a té  nejvyšší kvality. Pokud toto zákazník nechce akceptovat, musí volit dveře z jiného materiálu - nejlépe plastové.

Maximální výška dveří je 220 cm, šířka je prakticky neomezena, od šířky 200 cm doporučujeme provedení dvoukřídlé, dveře jsou pak lépe ovladatelné.

Shrnuté dveře zabírají v otvoru u standartních dveří 80 cm šíře cca 15 cm, každá lamela navíc pak + 1 cm.

Montážní otvor lze opatřit obložením, rovněž z masivu. Dveře mají pak vodící lištu v zafrézované drážce ve vrchní špaletě a boční doraz v drážce na levé nebo pravé straně špalety.

Dveře jsou lakovány v polomatu. Pokud si zákazník přeje jiný lak, je toto nutné uvést v objednávce.

Při objednávce dveří nemořených, je třeba uvést barvu spojovacího materiálu - popruhu (bílá, béžová, hnědá nebo černá).

Dveře je možno vyrobit i v jiném barevném odstínu, než je uvedeno v ceníku. Podmínkou je dodání vlastní barvy - pouze vodou ředitelného akrylátu. Barvu lze také částečně přizpůsobit dodanému barevnému vzorku s tím, že se pokusíme barevný odstín namíchat. Upozorňujeme, že dřevo má svou strukturu a nelze tedy vytvořit jednolitou barvu jako u dveří plastových.

Pokud zákazník chce do dveří jiné sklo, než je uvedeno v ceníku, může si dodat jakékoli v rozměrech: DS03 - 4/60/397mm, DS04 - 4/60/355mm.

Při objednávce dveří se spodním vedením je nutno uvést, zda je spodní vodící lišta zapuštěna v podlaze nebo zda je třeba dveře o 1,5 cm zkrátit.

Při montáži dveří je třeba dbát především na to, aby dveře "chodily" lehce - nesmějí váznout, jinak hrozí jejich poškození. Je třeba si řádně přečíst a dodržet pokyny v návodu.

Dveře nejdou za žádných okolností prodloužit!

Montážní návod na dřevěné lamelové dveře?

Pro dokonalou funkci našeho výrobku, Vám doporučujeme, aby jste při montáži postupovali dle následujících pokynů.

Dodaný nosný profil naměříme na požadovanou délku dle šířky zárubně (otvoru) pro dveře a eventuelně ho zkrátíme. Označíme místa pro upínací šrouby (pro délku do 100 cm postačí 3 otvory) a otvory provrtáme průměrem 4 mm. Při vrtání v nosném profilu, ale i při jeho montáži, dávejte POZOR aby nedošlo k poškození povrchové úpravy profilu vrtákem nebo šroubovákem.

Nosný profil nasadíme na VAZELÍNOU NAMAZANÉ JEZDCE a připevníme do zárubně. Zároveň je nutné překontrolovat výšku dveří, po připevnění musejí mít min. 0.5 cm mezeru mezi spodní hranou a prahem. Poslední úzkou dřevěnou lamelu na třech místech provrtáme a mírně zahloubíme pro zapuštění hlavy šroubu (vrutu), dle otvoru označíme a předvrtáme místa na zárubni.

Dveře se k zárubni přišroubují pomocí dodaných vrutů. Dále provedeme montáž dodaného dorazového kolíku kleštinového uzávěru nebo protiplechu u dveří se zámečkem či magnetem.

Posledním úkonem je montáž madla. Přední vodící lišta je již předvrtaná a madlo je součástí dodávky

UPOZORNĚNÍ:

Nezbytnou podmínkou bezchybné funkce zatahovacích dveří je NAMAZÁNÍ vodících jezdců vazelínou.

Je-li nutné dveře zkrátit, použijte pilku s velmi jemným zubem a textilní pásku zatavte např. pomocí el. pistolové pájky. Po montáži zkontrolujte zda dveře mají dostatečnou vůli ve spodní části a lamely se lehce skládají.

Při dvoukřídlém provedení doporučujeme umístit do středu vodící lišty (1/2 šířky otvoru pro dveře) šroub, který vytvoří doraz a zamezí nerovnoměrné napínání jednotlivých křídel dveří.

Záruční doba je 6 měsíců, výrobce neručí za škody vzniklé nedodržení podmínek montážního postupu a nevhodným použitím.

CO JSME JIŽ VYROBILI:

PŘEJÍT DO GALERIE

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

PŘEJÍT DO GALERIE