OKNA, DVEŘE, VÝLOHY

Příběh dřevěných oken je psán mnoha staletími. Odjakživa bylo dřevo totiž hlavním materiálem, který k výrobě oken sloužil.

Pro naše zákazníky můžeme vyrobit okna typu EURO, různé varianty špaletového okna ale i okna do oblouku, francouzská okna, okna s křídly otevíracími ven i dovnitř, historická okna atd. V místech kde není potřeba osadit špaletová okna můžeme nabídnou jednoduchá okna s izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Špaletová okna vyrábíme tak, aby splňovala přísné požadavky památkářů, majitelům zlepšila tepelnou pohodu a snížila hluk v domě. Na výrobu oken používáme velmi kvalitní dřevo bez vad, suků, s rovnými léty, kvalitní lepené hranoly a spárovky. Všechny hrany mají velké zaoblení, takže barva na oknech dobře drží a neloupe se. Velmi kvalitní jsou také používané nátěry: běžně obsahují UV ochranu, jsou elastické, silnovrstvé a ekologické - vodou ředitelné. Pokud okna nepoškodíte mechanicky či vlivem velké vlhkosti, pak se vám jejich povrchová úprava odvděčí opravdu velmi dlouhou životností. K povrchové úpravě ještě dodejme, že dřevěná okna pravděpodobně budete muset jednou opravdu natřít. Otázkou je kdy. Se vší pravděpodobností to bude za mnoho let.

Z hlediska vlastností není volba materiálu oken a dveří nijak zásadní. Nenechte se ovlivnit mýty o plastových či dřevěných oknech, nejsou totiž pravdivé.

VÝHODY DŘEVĚNÝCH OKEN

 • Dřevo je ekologický materiál, který na rozdíl od materiálů umělých nenarušuje životní prostředí a nepůsobí negativně na lidské zdraví. Dřevo je přírodně obnovitelné, recyklovatelné 
 • Velmi dobré tepelně-technické vlastnosti plynoucí z přirozených fyzikálních vlastností dřeva.
 • Při pobytu v místnosti jsou dřevěné otvorové výplně pro většinu lidí pocitově příjemnější než jiný materiál.
 • Charakteristická daleko vyšší životností než okna plastová. Vyšší životnost dřevěných oken oproti jiným materiálům je dána vysokou pevností dřeva spolu se speciálními zasklívacími systémy, těsněními, povrchovou úpravou a kováním
 • Při pravidelné údržbě zaručují dřevěná okna dlouhou životnost. Zde je možno odkázat na existenci funkčních dřevěných oken ve stavbách realizovaných ještě v 19. století. Vlastní dřevěný materiál oken bývá i dnes stále plně funkční, je nutné samozřejmě odhlédnout od často zanedbané údržby.
 • Bezkonkurenční variabilita provedení omezená pouze nástrojovým vybavením. Profily lze v podstatě libovolně upravovat podle individuálních požadavků.
 • Možnost zcela individuálního vzhledu oken a dveří, a tím i celé budovy, požadavky architektonické lze plnit takřka beze zbytku.
 • Možnost různých úprav profilů vyzdvihuje do popředí schopnost výrobců dřevěných oken a dveří reagovat poměrně rychle na nové normové požadavky.
 • Případná poškození povrchu ať mechanická nebo vlivem účinku chemikálií je možné poměrně jednoduše opravovat.
 • Obnovou nátěru lze dosáhnout zcela nového vzhledu tak podstatné části obvodového pláště budovy jako jsou okna. Aplikace nátěru je při použití dnes dostupných materiálů a vybavení relativně velmi jednoduchá a rychlá.
 • Do značné míry je možné opravovat i poškozený výrobek jako celek za použití běžných truhlářských postupů.
 • Vyznačují se v porovnání s ostatními materiály vysokou požární bezpečností. Důvodem je nízký koeficient tepelné vodivosti a izolační vrstvy, která vzniká při hoření dřeva a zpomaluje tak hoření do hloubky. Při požáru se navíc z dřevěných oken na rozdíl od plastových neuvolňují žádné toxické látky.

NEVÝHODY DŘEVĚNÝCH OKEN

 • Vyšší pořizovací cena proti oknům plastovým (to ale platí povětšině pouze ve srovnání s plasty v základním provedení)
 • Jakožto přírodní materiál reaguje dřevo především na zvýšenou vlhkost vzduchu. Problematická bývá především relativní vlhkost v interiéru.
 • Nutnost obnovy povrchové úpravy oken a dveří z vnější strany je v závislosti na intenzitě působení nepříznivých povětrnostních vlivů.
 • V případě, kdy se zanedbá údržba či oprava porušeného místa a do struktury dřeva může vnikat vlhkost, dochází jednak ke  změnám vzhledu dřeva (šířením tmavých skvrn) ale i ke zhoršení kvality dřeva jako takového. Optickou vadu lze odstranit pouze aplikací krycího nátěru na poškozená místa, kvalita dřeva takto zasaženého je trvale snížena stejně jako jeho další životnost.
 • Citlivost na ultrafialové spektrum slunečního záření, což zapříčiňuje stárnutí laku.

CO JSME JIŽ VYROBILI:

PŘEJÍT DO GALERIE